Urban curator
Sabrina Lindemann
info@optrekbinckhorst.nl
+31 (0)6 4001 2241+31 (0)6 4001 2241
Den Haag

Over OpTrek

OpTrek werkt als pionier en cultureel laboratorium in stedelijke transformatiegebieden, sinds 2011 op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst. OpTrek zet zich in voor een stadsontwikkeling die geworteld is in bestaande potenties en kwaliteiten van een plek en de mensen die daar leven en werken. Met haar specifieke werkwijze biedt OpTrek duurzame ontwerp oplossingen die economische en sociaal-culturele structuren in wijken en gebieden versterken. Lees meer

 

Recente activiteiten

Lees meer

Vanaf juli 2015 | een reeks sessies van het ReSourceCity-WaardenLab in de Binckhorst – ‘Van reststromen naar nieuwe bedrijfskansen' o.i.v. Jan Jongert (Superuse Studios) enBrede waarde in kaart, (nieuwe) kansen voor uw vastgoed en/of bedrijf’ o.l.v. Leo Hendriks (Rijksvastgoeddienst).

De Binckse Belofte, werkbier uit de Haagse Binckhorst is weer verkrijgbaar! Meer info of bestellen kan via: info@optrekbinckhorst.nl

De BINCKHORST lettertype is klaar en op de pagina van project ReSourceCity (linke kant) te downloaden. De BINCKHORST is ontworpen door WE-ARE-AMP (Tim Heijmans en Moniek Oerbekke).

4 september | OpTrek was spreker op de werkconferentie Ruimte voor de stad

10 september | OpTrek was gids op thematische fietstocht n de Binckhorst met leden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

3 oktober | OpTrek presenteert ReSourceCity Binckhorst, 'Urban re-activation through food' in het Nederlands Paviljoen op de World Expo in Milaan tijdens de Urban Food for Thought sessions, onderdeel van een breder programma van de gemeente Den Haag.

6 oktober | OpTrek gaf presentatie over circulaire economie aan gasten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit Slowakije en Malta, de landen die na NL EU- voorzitter zijn.

21 oktober | Inspiratiesessie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van Agenda Stad / Living Labs.

Nieuws

November/december | Botton-up projecten in stedelijke transformatiegebieden; van (on)schatbare waarde! Een reeks sessies met experts en publiek.

11 december | lezing aan Hochschule fuer Kunst & Design in Luzern (Zwitserland) i.h.k.v. programma: 'Zusammen Arbeiten' Partizipative Projecte in Soziokultur, Stadplanung und Kunst.

14 december | in gesprek met wethouder Joris Wijsmuller over de ontwikkeling van de Binckhorst tijdens conferentie Cultuur in Beeld van het Ministerie van OCW.


Urban curating houdt zich bezig met het inzichtelijk maken van wat er is, om dat vervolgens zowel op een esthetische als een sociale manier te interpreteren, te transformeren en te gebruiken.