kunstenaar / urban curator
Sabrina Lindemann
info@optrekbinckhorst.nl
+31 (0)6 4001 2241
Den Haag

Over OpTrek

‘OpTrek levert met concrete interventies in de Haagse Binckhorst een bijdrage aan de algemene discussie over de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke ruimte. Met haar projecten levert OpTrek munitie voor de vraag of kunstenaars/ontwerpers in de huidige stadsontwikkeling een rol kunnen spelen. OpTrek is afwisselend aanjager, motor, verbinder en initiator.’ Lees meer

Recente activiteiten

Lees meer

24 en 25  april 2014 | Presentatie en Masterclass over 'methodieken en strategieën vanuit de tussentijd'  i.s.m. Iris Schutten op uitnodiging van de Stadsacademie Maastricht in Aachen met gastlezing van Klaus Overmeyer (Urban Catalyst).

13 mei 2014 | Deelname met ReSourceCity Binckhorst aan het Experimentencaroussel tijdens Stedenbouwsymposium 'De Energieke Stad 2014' georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Centraal stond de vraag: Wie maken, bedenken, ontwerpen en financieren de stad? Klik hier voor meer.

26 mei 2014 | Masterclass tijdens Stadsklas van Stroom Den Haag, een spoedcursus stadsontwikkeling aan de hand van alternatieve en innovatieve praktijken van kunstenaars, architecten en publieke ontwikkelaars. Met o.a. ZUS, Jeanne van Heeswijk, STIPO, Melle Smets, Hans Venhuizen, Mariska van den Berg, Asli Kiyak Ingin e.a. Meer info  Stadsklas Stroom Den Haag.

NIEUWS:

11 april 2015 | FINALE van Autonië / over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit, met onder ander The Green Village, Future Mobility Meetup, REFUNC (Auto-mode), Lambert Kamps (Auto-boot) catering van De Keuken van het ongewenst dier, Drive-In Bios en BBQ

Locatie: depot Haags Busmuseum, Binckhorstlaan 215c

Tijd: 14.00-22.00 uur

De Binckse Belofte, werkbier uit de Haagse Binckhorst is weer verkrijbaar! Meer info of bestellen kan via: info@optrekbinckhorst.nl

De BINCKHORST lettertype is klaar en op de pagina van project ReSourceCity (linke kant) te downloaden. De BINCKHORST is ontworpen door WE-ARE-AMP (Tim Heijmans en Moniek Oerbekke).


Urban curating is een multidimensionale onderneming die reageert op wat er in een gegeven situatie noodzakelijk is, door die situatie te overstijgen, door te rebelleren tegen dwang en beperkingen – door middel van de verbeelding.